1509 – Uls. Sanayi AR-GE Destek Programı

1509 – Uls. Sanayi AR-GE Destek Programı

1509 – TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, EUREKA, ERA-NET ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında ortak proje çağrılarına çıkan programlar ve benzeri uluslararası programlara sunulan uluslararası ortaklı araştırma geliştirme projelerinin desteklenmesi için oluşturulmuştur.

Bu tür uluslararası programlara katılan, Türkiye’de yerleşik, firma düzeyinde katma değer yaratan tüm kuruluşlar bu programdan yararlanabilmektedir.

1. 1509 Programı Uluslararası Programlar/EUREKA

Pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası AR-GE destek programıdır. Programda uluslararası işbirlikleri oluşturulurken, projeler ulusal kaynaklarla desteklenmektedir.

2. 1509 Programı Uluslararası Programlar/ERA-NET

ERA-NET programları programa katılan ülke fonlama kuruluşlarınca uzun süreli işbirliklerine dayalı yürütülmektedir. Her bir ERA-NET programı genellikle bir ya da birkaç alana odaklıdır. (Tekstil İmalat, Endüstriyel Biyoteknoloji, Ulaştırma, İleri malzeme Yeşil teknolojiler vb.)

ERA-NET programlarına, ilgili programın çağrı duyurusuna göre başvuru yapılabilmektedir.

1509 Programı Başvuru Koşulları

Projede en az bir yabancı ortak ile çalışıyor olmak Her bir ortağın, kendi ülkesindeki fon sağlayıcısına başvurmuş olması (Her firma kendi ulusal fon sağlayıcısınca desteklenir.)

Tüm ortak firmaların, eş zamanlı, uluslararası programlardan birine (EUREKA, EUROSTARS, ERA-NET) başvurmuş olması gerekmektedir.

Proje Bütçesi

Proje bütçesi üst sınırı bulunmamaktadır. Destek Miktarı Büyük firmalarda proje giderlerinin % 60’ı KOBİ’lerde proje giderlerinin % 75’i hibe olarak desteklenmektedir. Destek Süresi Proje süresinde kısıtlama yoktur. İlgili uluslararası programın çağrısında kısıtlanabilir.

Başvurular, PRODİS üzerinden yapılır.

Share

Comments are closed.

Request a CallBack

tr_TRTurkish
de_DEGerman tr_TRTurkish