KOBİ Teknopazar Destek Programı

Kobi Teknopazar Destek Programı

TEKNOPAZAR – Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı Danışmanlığı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

– Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması

– Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması

– Teknolojik Ürüne yönelik Tanıtım ve Pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi

PROGRAM  SÜRESİ

– Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama (TEKNOPAZAR) Destek Programı süresi 12 (on iki) ay ‘dır.

BAŞVURU ŞARTLARI

– Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin sonucunda ortaya çıkmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler,

– Patent belgesi ile koruma altına alınmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya patent hakkını Türk Patent Enstitüsü nezdinde devralmış işletmeler,

– Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesine sahip işletmeler.

DESTEK LİMİTLERİ VE ORANLARI

– Bu Program kapsamında destek üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır.

– Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 (yüz bin) TL,

– Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 50.000 (elli bin) TL,

– Program kapsamında uygulanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde %100 (yüz) olarak uygulanır.

Share

Comments are closed.

Request a CallBack

tr_TRTurkish
de_DEGerman tr_TRTurkish