KOBİGEL Destek Programı

KOBİGEL Destek Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

– Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,

–  KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi,  amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

DESTEK UNSURLARI

Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.

Fakat genel olarak aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır;

Proje Süresi En az 6En Fazla 12 Ay

(+6) Ay

Destek Üst Limiti Geri Ödemesiz Destek – En fazla 300.000 TLGeri Ödemeli Destek – En fazla 700.000 TL
Proje Destek Oranı 1. ve 2. Bölgelerde en fazla %60
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde  en fazla %80

 

Genelde 4 Ana Başlıkta Proje Gider Grubu bulunmaktadır;

1- Personel Giderleri

2- Makine-Teçhizat Giderleri

3- Yazılım Giderleri

4- Hizmet Alım Giderleri (Eğitim, Danışmanlık, Belgelendirme, Tanıtım, Seyahat, Fuar, Test ve Analiz v.b.)

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

– Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dâhilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

– Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden desteklenir.

– Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.

Share

Comments are closed.

Request a CallBack

tr_TRTurkish
de_DEGerman tr_TRTurkish