Categories: Güncel Destekler

ZAFER KALKINMA AJANSI’NDAN KOBİ’LERE 15 MİLYON TL HİBE

ZAFER KALKINMA AJANSI’NDAN KOBİ’LERE 15 MİLYON TL HİBE

 

Zafer Kalkınma Ajansı, 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısına Çıktı. Manisa, Afyon, Uşak ve Kütahya’daki KOBİ’lere 15 Milyon Türk Lirası Hibe Veriyor!

 

Program Adı Gelişen KOBİ Mali Destek Programı (GEKOP)
Program Yılı 2018
Referans No TR33/18/GEKOP
Program Türü Mali Destek > Doğrudan Finansman Desteği > Proje Teklif Çağrısı
Son                Başvuru Zamanı Projenin KAYS Girişi ve Onayı 18.03.2018 | 23:59
Taahhütnamenin e-İmzası / Teslimi 23.03.2018 | 18:00
Amaç TR33 Bölgesi’nde sürdürülebilir bir ekonomi için imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin gelişiminin hızlandırılması ve rekabet gücünün artırılması
  

 

 

 

Öncelikler

A.     İhracat potansiyeli bulunan veya ithal ikamesi olabilecek yeni ürünlerin üretilmesi ile mevcut ürünlerde katma değerin artırılmasına yönelik olarak;A-1) Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

A-2) ürün ya da üretim süreci yenilikleri (inovasyon) yapılması A-3) bilgi ve teknoloji transferinin yapılması

B.     İşletmelerin uluslararasılaşma ve markalaşma düzeylerinin artırılmasına yönelik olarak;

B-1) pazarlama kapasite ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi

B-2) ürün ve üretim süreçlerinde kalite standardizasyonunun sağlanması

Proje Süresi Asgari Uygulama Süresi (Ay) 6 Azami Uygulama Süresi (Ay) 15
  

 

 

Destek Limitleri

Program Bütçesi (TL) 15.000.000 (On Beş Milyon Türk Lirası)
 Proje Başına Destek Limitleri Mikro İşletme Küçük İşletme Orta Büyüklükteki İşletme
Asgari Azami Asgari Azami Asgari Azami
Destek Oranı (%) 25 50 25 50 25 50
Destek Miktarı (TL) 40.000 400.000 60.000 600.000 80.000 800.000
Eş Finansman (TL) 40.000 1.200.000 60.000 1.800.000 80.000 2.400.000
Proje Bütçesi (TL) 80.000 1.600.000 120.000 2.400.000 160.000 3.200.000
Uygun Başvuru Sahibi / Ortaklar Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ)
  

 

 

Başarı Kriterleri

Aşağıdaki 4 (dört) koşulu aynı anda sağlayan projeler başarılı bulunacaktır. Desteklenecek projeler ise Program için ayrılan bütçe çerçevesinde başarılı projeler arasından başarı sırası dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.1)     Ön incelemede başarılı olmak

2)     “Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi” bölümünden 20 (yirmi) üzerinden en az 10 (on) puan almak

3)     “İlgililik” bölümünden 25 (yirmi beş) üzerinden en az 13 (on üç) puan almak

4)     Toplamda 100 (yüz) üzerinden en az 65 (altmış beş) puan almak

 

Kimler Başvurabilir?

Program kapsamında sadece Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ)’ler uygun başvuru sahibi olarak tanımlanmıştır. KOBİ türlerine ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

  • Mikro işletme: 10 (on) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1.000.000 (bir milyon) TL’yi aşmayan işletmeler
  • Küçük işletme: 50 (elli) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8.000.000 (sekiz milyon) TL’yi aşmayan işletmeler
  • Orta büyüklükteki işletme: 250 (iki yüz elli) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40.000.000 (kırk milyon) TL’yi aşmayan işletmeler

Destek almaya hak kazanabilmek için aşağıda belirtilen koşulların tümü sağlanmalıdır:

  1. Başvuru sahibinin KOBİ statüsünde olması (Başvuru sahibinin, KOBİ Bilgi Beyannamesi’ni doldurmak suretiyle ilgili mevzuat hükümlerine göre KOBİ statüsünde olduğunu beyan etmesi ve bulunduğu KOBİ türü ile sınıfını göstermesi gerekmektedir. 14 no’lu dipnotta belirtilen Yönetmeliğin 6. maddesine istinaden bu Program kapsamında KOBİ olma durumu, türü ve sınıfı için sadece 2017 yılı (2017 yılına ilişkin veriler onaysızsa 2016 yılı) verileri esas alınacaktır. Başvuru sahibi ve varsa ortak(lar)ı KOBİ olma durumları ile bulunduğu KOBİ sınıfını aşağıdaki bağlantıda yer alan “KOBİ MİYİM?” testini kullanarak kontrol edebilirler.
    http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/kobimiyim/0/kobimiyim-testi
  2. Proje konusunun ve faaliyetlerinin başvuru sahibinin görev ve yetki alanı içerisinde olması (Projenin ilişkili olduğu sektöre ait KAYS’ta belirtilen NACE kodunun başvuru sahibinin oda kayıt belgesi, vergi levhası, kapasite raporu vb. resmi kayıtlarında açıkça yazması gerekmektedir.)
  3. Başvuru sahibinin merkezinin ya da yasal şubesinin Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR33 Bölgesi’nde yer alan Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden birinde kayıtlı olması
  4. Başvuru sahibinin projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi

Son Başvuru Zamanı

Program kapsamında 2 (iki) temel başvuru süreci yer almakta olup bunlara ilişkin son başvuru zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Süreç Son Başvuru Zamanı
Projenin KAYS Girişi ve Onayı 18.03.2018 | 23:59
Taahhütnamenin e-İmzası / Teslimi 23.03.2018 | 18:00

Başvurular, KAYS üzerinden yapılır. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Ajans’a teslim edilir. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilir.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

tsacem

Comments are closed.

Recent Posts

TRAKYA KALKINMA 3.5 MİLYON TL HİBE!

TRAKYA KALKINMA AJANSIN’DAN 3.5 MİLYON TL HİBE!   Trakya Kalkınma Ajansı, 27.12.2017 Çarşamba günü itibarı ile uygun proje başvurularının kendisine…

1 sene ago

ORAN KALKINMA 10 MİLYON TL HİBE!

ORAN KALKINMA AJANSIN’DAN 10 MİLYON TL HİBE!   ORAN KALKINMA AJANSI 2018 – KAYSERİ, YOZGAT VE SİVAS İLLERİ İÇİN ENDÜSTRİYEL…

1 sene ago

MEVKA’DAN 15 MİLYON TL HİBE!

MEVKA’DAN 15 MİLYON TL HİBE!   T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI 2018 ODAK SEKTÖRLER MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Güden Kuruluşlar…

1 sene ago

MARKA’DAN KOBİLERE 11 MİLYON TL HİBE! 2018 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI AÇIKLANDI!

MARKA’DAN KOBİLERE 11 MİLYON TL HİBE! 2018 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI AÇIKLANDI!   MARKA’dan, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bolu ve Düzce’deki…

1 sene ago

KUZKA 2018 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARINI AÇIKLADI. TURİZM SEKTÖRÜ KOBİ’LERİNE TOPLAM 6 MİLYON TL HİBE!

KUZKA 2018 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARINI AÇIKLADI. TURİZM SEKTÖRÜ KOBİ’LERİNE TOPLAM 6 MİLYON TL HİBE!   Kuzey Kalkınma Ajansı Mali…

1 sene ago

KUDAKA’DAN TURİZM ve İMALAT SEKTÖRÜNE 7 MİLYON TL HİBE!

KUDAKA’DAN TURİZM ve İMALAT SEKTÖRÜNE 7 MİLYON TL HİBE!   Erzincan, Bayburt ve Erzurum’daki Turizm ve İmalat Sektörü İşletmelerine 7…

1 sene ago
Request a CallBack

tr_TRTurkish
de_DEGerman tr_TRTurkish